Välkommen till Dylta Bruk!

Huvudbyggnaden i trä har anor från 1740-talet. På 1850-talet utformade den kände arkitekten J.F. Åbom herrgården till dess nuvarande närmast slottslika utseende. Byggnadsmiljön är klassad som historiskt riksintresse.

Bildgalleri

Herrgården Baksidan Bruket - Masugnen Bruket - Skylt Masugnsbyggnaden Masugnsbyggnaden Herrgårdens baksida med gröna gruvan i förgrunden Hönshuset Magasinet Kostallet

Gösrom till odlingen!

Den här tiden på året är det dags för gösen att leka. Det krävs att vattnet ska vara rätt temperatur för att detta ska kunna ske. När rommen är befruktad tas den försiktigt om hand och sätts ut i fiskodlingen.
Sedan blir det små gösyngel som ska växa till sig ordentligt under sommaren!
Unknown-1

Rommen sitter som klasar på enriset.

Unknown-2